Highest Scores for 2 Minions
AK{T48} (4217290)  
Novicesucks (3716615)  
Fee-fi-fo-fum (1510868)  
T48 Kratos (745572)