Realm: Gondor | Lórien | Rivendell | Shire | Tournament 79

Overall
Highest Scores
(T79) [T]Not-a-Dagger (8,485,357)
(T79) Butter Knife (3,362,798)
(T79) Stabbing pain (992,821)
(T79) Daggertimes (947,553)
(T79) I got a dagger (764,449)
Most Powerful
(T79) [T]Not-a-Dagger (6,251,874)
(T79) Butter Knife (3,409,988)
(T79) Daggertimes (2,176,284)
(T79) Stabbing pain (1,804,366)
(T79) BackStab (1,505,401)
Minion Power Rating
(T79) [T]Not-a-Dagger (4,955,674)
(T79) Butter Knife (2,435,414)
(T79) Daggertimes (1,543,508)
(T79) Stabbing pain (1,334,544)
(T79) BackStab (1,118,298)
Battles as Challenger
(T79) Daggertimes (1,600)
(T79) Stabbing pain (1,600)
(T79) Butter Knife (1,600)
(T79) Beta Tester (1,600)
(T79) Butterknife (1,600)
Current Winning Streaks
(T79) Butter Knife (43)
(T79) Duke (20)
(T79) [T]Not-a-Dagger (18)
(T79) Daggertimez (15)
(T79) Daggertimes (14)
Most Powerful Blows
(T79) BackStab (27,527)
(T79) Stabbing pain (13,062)
(T79) daggerz (11,958)
(T79) Butter Knife (11,245)
(T79) Daggertime (10,871)
Richest
(T79) [T]Not-a-Dagger (43,190,586)
(T79) Beta Tester (6,293,230)
(T79) Daggertime (3,297,233)
(T79) Daggertimez (2,422,832)
(T79) BackStab (1,984,892)
Net Worth
(T79) [T]Not-a-Dagger (387,392,692)
(T79) Butter Knife (201,256,499)
(T79) Daggertimes (127,455,481)
(T79) BackStab (127,107,857)
(T79) Daggertime (79,721,434)
 
1 Minion
Highest Scores
(T79) BackStab (731,095)
(T79) daggerz (664,536)
(T79) Kefeck (85,171)
(T79) couteau (5,832)
(T79) claws (3,677)
Most Powerful
(T79) BackStab (1,505,401)
(T79) daggerz (1,416,020)
(T79) Kefeck (180,930)
(T79) claws (95,363)
(T79) couteau (34,504)
Battles as Challenger
(T79) daggerz (1,600)
(T79) BackStab (1,586)
(T79) claws (117)
(T79) Kefeck (95)
(T79) Duke (43)
Most Powerful Blows
(T79) BackStab (27,527)
(T79) daggerz (11,958)
(T79) Kefeck (1,271)
(T79) claws (687)
(T79) couteau (241)
 
2 Minions
Highest Scores
(T79) I got a dagger (764,449)
(T79) Butterknife (482,305)
(T79) Beta Tester (367,864)
(T79) Daggertimez (91,545)
Most Powerful
(T79) Beta Tester (1,384,671)
(T79) I got a dagger (1,223,425)
(T79) Butterknife (1,145,240)
(T79) Daggertimez (408,584)
Battles as Challenger
(T79) Butterknife (1,600)
(T79) Beta Tester (1,600)
(T79) Daggertimez (619)
(T79) I got a dagger (586)
Most Powerful Blows
(T79) I got a dagger (8,167)
(T79) Beta Tester (5,244)
(T79) Butterknife (4,351)
(T79) Daggertimez (834)
 
3 Minions
Highest Scores
Most Powerful
Battles as Challenger
Most Powerful Blows
 
4 Minions
Highest Scores
(T79) [T]Not-a-Dagger (8,485,357)
(T79) Butter Knife (3,362,798)
(T79) Stabbing pain (992,821)
(T79) Daggertimes (947,553)
(T79) Daggertime (469,074)
Most Powerful
(T79) [T]Not-a-Dagger (6,251,874)
(T79) Butter Knife (3,409,988)
(T79) Daggertimes (2,176,284)
(T79) Stabbing pain (1,804,366)
(T79) Daggertime (1,437,054)
Battles as Challenger
(T79) [T]Not-a-Dagger (1,600)
(T79) Butter Knife (1,600)
(T79) Stabbing pain (1,600)
(T79) Daggertimes (1,600)
(T79) Daggertime (1,559)
Most Powerful Blows
(T79) Stabbing pain (13,062)
(T79) Butter Knife (11,245)
(T79) Daggertime (10,871)
(T79) Daggertimes (10,098)
(T79) GIS (994)